Sposób użycia płynnego uszczelniacza.

Metoda chemicznego uszczelniania znana jest już od 1933 roku. Firma Repatech sprzedaje swe produkty od roku 1991 i stała się wiodącym producentem tych preparatów w Europie.

Ogólne zasady stosowania płynnego uszczelniacza Repatech.

  1. Musimy określić wielkość zładu i ilość traconej wody w ciągu doby.
  2. Usuwamy wkłady filtrów siatkowych.
  3. Po uruchomieniu kotła i pompy, otworzyć wszystkie zawory.
  4. Preparat uszczelniający wstrząsnąć i wpompować do systemu poprzez zawór napełniający w stosunku 1:200. Jeżeli użyjemy znacznie więcej preparatu, niż należy, może dojść do zatrzymania pompy obiegowej. Należy wtedy uruchomić ją ręcznie.
  5. Doprowadzić instalację do ciśnienia roboczego i temperatury 60 stopni.. Odpowietrzyć grzejniki i pompę obiegową. Po 5 godzinach można obniżyć temperaturę pracy. Całkowite uszczelnienie potrwa kilka dni, czas ten zależy od temperatury i cyrkulacji wody.
  6. Uszczelniacz możemy pozostawić w instalacji do 4 tygodni. Po tym czasie należy instalację wypłukać i napełnić nową wodą. Polecamy dodać do wody inhibitor korozji Adey MC1+
  7. Płynnego uszczelniacza nie należy stosować do instalacji wypełnionej glikolem lub mieszaniną wody z preparatami chroniącymi przed korozją i niskimi temperaturami. W takim przypadku zład należy usunąć, instalację dobrze przepłukać a następnie wypełnić czystą wodą.
  8. Po zakończonej pracy należy dokładnie umyć wszystkie przedmioty, które miały kontakt z chemicznym uszczelniaczem.
  • repa-kociol repa-r-500 repa-r-200 repa-therm